Loptasto dleto

Ovaj alat se koristi za bušenje tvrdih stenskih formacija bez jezgrovanja. Ova vrsta alata je supstitucija za trokonusna dleta (rolke).
Primena ovog dleta može biti dvostruka, u jednom slučaju može se koristiti direktno na bušačkoj šipci, a u drugom slučaju može se koristiti sa konusnim proširivačem.
Kada se koristi sa proširivačem onda se istovremeno vrši i bušenje i širenje bušotine.
Navoj na dletu može biti različit u zavisnosti od raspoloživog pribora kupca.
Prečnik dleta se kreće u opsegu od 80 do 180mm, ali se može izraditi i sa većim prečnikom.

P_20140303_125628

P_20140303_125554