Alati za izradu arteskih bunara

Pored kruna za jezgrovanje, proizvodimo i alate bez jezgrovanja tzv. (trokrilna, četvorokrilna i šestokrilna dleta) za mekše i srednje stenske formacije. Prečnik ovih alata se kreće od 92mm do 250mm. U programu je i proizvodnja proširivača i to:

  • Stepenasti proširivač sa lako izmenljivim segmentima koji je u sklopu sa trokrilnim dletom. Prečnici ovog alat se kreću od 120 mm do 350 mm.
  • U vrlo teškim stenskim formacijama gde se za bušenje koriste dijamntske krune, kao alat za širenje bušotine koristi se konusni proširivač. Prečnici ovog proširivača se kreću od 130 mm do 250 mm.

 

trokrilno_dletokonusni_prosirivac